Instrukcja montażu

Instalacja
Wydajność odpływu rynienki: 40 litrów/min

Nadmierny nacisk na łączeniach może skutkować przeciekami. Należy zwrócić uwagę, by rynienka była bardzo dobrze wpasowana w przeznaczoną na nią przestrzeń. Należy zastosować kołnierz załączony do rynienki. Rynienki dostępne są w wymiarach: 7-10 cm szerokości, 80-100 cm długości.

Materiały potrzebne do instalacji

1. Papier ścierny
2. Poziomica
3. Taśma maskująca
4. Środek odtłuszczający
5. Silikon

Montaż:

1. Przed zamontowaniem rynienki należy zdjąć kratkę, by zapobiec jej uszkodzeniu. Można również okleić brzegi rynienki taśmą ochronną.
2. Należy zwracać uwagę, by żadne zanieczyszczenia (zaprawa, itp.) nie dostały się do rynienki podczas montażu i instalacji
3. Aby uzyskać odpowiednie przyleganie do podłoża, należy wyszlifować dno i boki rynienki oraz odtłuścić je papierem ściernym.
4. Ustawić odpływ rynienki we właściwym kierunku i po przesunięciu przez kołnierz podłączyć odpływ, nasuwając na niego rurę kanalizacji jak najdalej, na głębokość 40 mm (mankiet zapewnia szczelność).
5. Rynienka posiada uziemienie, które montuje się przyłączając przewód uziemiający do jednej ze śrub mocujących.
6. Należy ustawić rurę kanalizacyjną poziomo w zaprawie. Jeżeli nie zostanie to przeprowadzone odpowiednio, syfon nie będzie działał optymalnie, co może skutkować wlewaniem się wody z kanalizacji z powrotem do łazienki.
7. Należy dostosować wysokość górnej krawędzi rynienki do grubości płytek pokrywających podłogę.
8. Płytki podłogowe powinny być skierowane ku rynience. Powierzchnia płytek powinna znajdować się o 1mm poniżej rynienki, by woda odpływała nie pozostawiając kałuż.
9. Po położeniu płytek miejsce styku rynienki z płytkami powinno zostać uszczelnione elastycznym silikonem. Należy zachować opakowanie po silikonie, by móc ewentualnie uzupełniać wypełnienie zgodnie z zaleceniami producenta. Najlepsze rezultaty uzyskuje się kiedy brzeg łączenia nie jest równy.
10. Należy ostrożnie usunąć wszystkie pozostałości zaprawy i innych materiałów przy użyciu papieru ściernego.
11. Należy umieścić kratkę w rynience, usuwając folię ochronną przed skorzystaniem z prysznica.

Czyszczenie i konserwacja:

Stal nierdzewna jest podatna na zadrapania. Nie należy używać materiałów ostrych lub ściernych do jej czyszczenia. Należy stosować zwykłe detergenty do czyszczenia łazienek, bądź specjalistyczne środki czyszczące do stali nierdzewnej. Rynienka nie wymaga konserwacji, lecz zaleca się regularne czyszczenie wnętrza w celu usunięcia zanieczyszczeń.